Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

1 ЛОКАЦИЯ

Природонаучният музей представя богатото биоразнообразие на Биосферен парк „Сребърна” и се намира край с. Сребърна, област Силистра. Разположен е на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.От гр. Силистра до с. Сребърна пътуват десет автобуса на ден по маршрут Русе-Силистра.
Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА: Археологически обект

2 ОПИСАНИЕ

Паркът „Сребърна“ обхваща езерото Сребърна и околностите му – около 660 хектара охраняема площ и буферна зона от около 540 хектара. Към резервата има изграден природонаучен музей, в който могат да бъдат видени препарирани животинските обитателите на езерото.

3 ИСТОРИЯ

Музеят е част от Биосферен резерват „Сребърна“ и е под ведомството на Община Силистра. Открит е през 1983 г. Част от комплекса е и екологичната станция на Българската академия на науките. От природонаучния музей към резервата могат да се наблюдават птиците в резервата. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните, и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето могат да се виждат птиците.

Целта е да се запази уникалното биологично разнообразие, с което езерото е известно сред българската и европейската научна общност още от началото на ХХ век.

Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения съгласно Европейския Червен списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида съгласно Червената книга на България.В него се срещат 41 вида бозайници, 11 вида влечуги и 10 вида земноводни, 24 вида риби, а това, с което резерватът Сребърна е най-известен, са 221 вида птици, гнездящи тук. Сред тях са къдроглав пеликан, малък корморан, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер. Тук е единственото традиционно в България гнездово находище на голяма бяла чапла. Резерватът е изключително богат и на растения, има тръстика и други 139 вида растения, като 13 от тях са редки и защитени от изчезване. Само там можете да се види тънколистен папур, сива и червена върба и много други.

Плаващите тръстикови острови са друго интересно нещо, което може да се види в езерото Сребърна. Тези островчета, наричани от местното население „кочки”, никога не се заливат с вода, защото следват вертикалното движение на водата. Това улеснява живота на птиците, които населяват езерото, защото те правят своите гнезда върху тези подвижни острови.3През 2018 г. се навършват 70 години от Биосферен парк „Сребърна” и 35 години от създаването на Природонаучния музей. Историята на природния резерват „Сребърна“ започва още през 1863 г., когато Феликс Каниц посещава езерото. Той написва три тома за Сребърна и за река Дунав под общото заглавие „Дунавска България“.

Първият българин, работил и популяризирал това място, е Алекси Петров – аптекар по професия, родом от град Плевен. За първи път той идва в Сребърна през 1911 г., последващите години много пъти се застъпва за природата тук, за да се стигне до 1948 г., когато властта взема решение езерото Сребърна да бъде обявено за резерват.

По-късно през 1977 г. природният резерват Сребърна влиза в световната мрежа за Биосферни резервати, а от 1983г. – в списъка за световно природно наследство към ЮНЕСКО.

Музеят е построен на стратегическо място с панорамна гледка към езерото. През есента на 1983г. отваря врати за посетители от страната и чужбина. В него са представени във витрини препарирани птици и бозайници, характерни за резерват Сребърна.

Природонаучен музей-резерват „Сребърна“ е изцяло обновен по европейска програма „Околна среда” през 2014 година. Днес има нов покрив, изцяло е саниран, сменени са дограма, мебели, витрини и цветни фотоси с материали на български и английски език. Туристите могат да наблюдават на живо чрез бинокли, тръби и видеонаблюдение колонията с пеликани и всички обитатели на езерото. В едно от фоайетата има изложбена зала с детски рисунки, посветени на „Екофорум Сребърна”, който е с 25-годишна история. 

4 Значение на обекта

Природонаучен музей „Сребърна“ със своята самобитна и уникална характеристика привлича туристи от цял свят.

Биосферен резерват „Сребърна“ се намира на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica. Сребърна е вписан в регистъра на защитените територии с Постановление на Министерския съвет. Езерото Сребърна е включено в Списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО и в Списъка на орнитологично важните места в Европа (защитени зони от националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие).Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения съгласно Европейския Червен списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида съгласно Червената книга на България.

5 Информация за посетители

В сградата се предлагат чрез вендинг апарати топли и студени напитки, закуски и лакомства, има подходящи места за отдих вътре и отвън пейки и люлки.
 
Музеят разполага с парко места за автомобили и автобуси. Има рампа за свободен достъп на хора с увреждания.
 
Тук гостите могат да си закупят рекламни материали, както и да получат такива безплатно.
 
Снимането в резервата е разрешено, но в музея се заплаща билет на стойност 5.00 лв. Резерватът разполага с двама екскурзоводи с английски език.
 
Работно време:
  • от 1 април 30 септември от 8.00 до 18.00 ч. (всеки четвъртък безплатен ден)
  • от 1 октомври до 30 март 8.00 до 16.00 ч. (събота и неделя почивен ден)
 
Входни такси:
Деца под 7 години безплатно
Ученици 1 лв.
Възрастни 5 лв.
Хора с увреждания 1 лв.
 
Контакти:
Е-мейл: museum_srebarna@abv.bg
Тел.: 08677 24 69

Още обекти:

Художествена галерия Силистра

Художествена галерия Силистра

Художествената галерия в Силистра се намира на площад „Свобода“, град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Дунавски парк - Силистра

Дунавски парк – Силистра

Дунавският парк в Силистра се намира в централната част на град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучният музей представя богатото биоразнообразие на Биосферен парк „Сребърна” и се намира край с. Сребърна, област Силистра. Разположен е на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.От гр. Силистра до с. Сребърна пътуват десет автобуса на ден по маршрут Русе-Силистра.