Археологически музей – гр. Силистра

1 ЛОКАЦИЯ

Археологическият музей – Силистра, се намира на ул. „Симеон Велики” №7 4, гр. Силистра, община Силистра. Разположен е на 429 км от столицата София. От София до Силистра има автобус от Централна автогара София три пъти на ден, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.
Археологически музей – гр. Силистра

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА: Исторически обект

2 ОПИСАНИЕ

Археологическият музей в Силистра се помещава в сграда, построена в периода 1923-1924 г., като клон на Румънската национална банка в града. От 1990 г. в него са изложени археологическите експозиции на Историческия музей – Силистра. Разположен е на площ от 400 кв.м и съхранява над 60 000 паметници от праисторията до ХVІІІ в.Сред най-ценните експонати са римски каменен слънчев часовник (най-впечатляващият, откриван досега по българските земи), златен пръстен от III век, колона с името на хан Омуртаг, печати на български и византийски владетели, златни накити от времето на крепостта Дръстър и др.

3 ИСТОРИЯ

Град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. Музеят е учреден на 18 ноември 1898 г. като училищна сбирка към Държавното педагогическо училище в града. През 1951 г. се поставя началото на музея като държавен институт. Той е обявен за професионален културен институт и преминава на пряко подчинение към Околийския народен съвет. През 1959 г. е обявен за окръжен музей, а от юли 2006 г. е регионален. Основният фонд на музея съдържа повече от 50 000 броя културни ценности. Развива своята дейност по отношение на опазването, експонирането и популяризирането на движимите културни ценности, материалното и нематериално културно наследство, проучването на историята града и на Добруджа.

Заслугата за създаване на първия музей в Силистра и Добруджа принадлежи на учителите от Държавното педагогическо училище в града. С протокол 9 от 18 ноември 1898 г. учителският съвет на училището приема решение за изграждане на музей. Неговият устав е утвърден на 11 януари 1899 г. от тогавашния министър на народното просвещение Иван Вазов. Музеят е настанен в една от училищните стаи. В него са експонирани монети и други археологически находки, намерени в Силистра, предавани доброволно от ученици, учители и отделни граждани. Съхранявани са били и добруджански народни носии, стари книги, ръкописи и други. Пръв отговорник на музея е учителят по история Тодор Икономов, родом от гр. Оряхово, завършил Висшето училище в София (дн. Софийски университет „Св. Климент Охридски”) .
Първата и втората румънска окупации на Южна Добруджа (1913-1916 г. и 1919-1940 г.) слагат край на всякакви културно-просветни прояви на българското население, в това число и на музейното дело в Силистра. Голяма част от археологическите находки в града, експонирани до този момент на открито, са отнесени от оттеглящата се румънска войска.
Присъединяването на Южна Добруджа към България по силата на Крайовския договор през 1940 г. създава условия за подем в културния живот и възраждане на музея като институция. Още с установяването на българската власт се лансира идеята за основаване на музей в Силистра. Тази идея се осъществява на 19 октомври 1941 г., когато будни местни общественици, предимно учители, адвокати и изявени читалищни дейци, създават в Силистра Историко-етнографски музей. Приет е и устав на музея. Той е завеждан на обществени начала от учителя Жечко Русев.

4 Значение на обекта

Експозициите в Археологическия музей включват предмети от праисторическата, античната и средновековната епоха.

5 Информация за посетители

Музеят няма специално обособено място за паркиране, но в близост до него има места за паркиране. Не е достъпен за хора с увреждания. Снимането е разрешено само срещу заплащане без светкавица, а в съкровищницата е тотално забранено. Изнасят се беседи на английски и френски език. Допускат се максимум 40 души на беседа.

Работно време

  • май – октомври
    От вторник до събота – 09.30 ч. – 12.00 ч.,12.30 ч. – 17.00 ч.Почивен ден – неделя и понеделник
    октомври – май
    От понеделник до петък – 09.30 ч. – 12.00 ч.,12.30 ч. – 17.00 ч.Почивен ден – събота и неделя

Входни такси
За учащи, студенти и пенсионери – 1,00 лв.
За възрастни – 2,00 лв.
Беседа – 6,00 лв.
Снимки с фотоапарат – 5,00 лв.

Контакти
Телефон: 086/ 822 075
Имейл: museumsilistra@abv.bg

Още обекти:

Художествена галерия Силистра

Художествена галерия Силистра

Художествената галерия в Силистра се намира на площад „Свобода“, град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Дунавски парк - Силистра

Дунавски парк – Силистра

Дунавският парк в Силистра се намира в централната част на град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучният музей представя богатото биоразнообразие на Биосферен парк „Сребърна” и се намира край с. Сребърна, област Силистра. Разположен е на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.От гр. Силистра до с. Сребърна пътуват десет автобуса на ден по маршрут Русе-Силистра.