Епископски дворец от края на IV-VI в.

1 ЛОКАЦИЯ

Епископски дворец от края на IV-VI в. се намира в централната част на град Силистра, община Силистра, област Силистра, до сградата на РДВР. От София до Силистра има автобус от Централна автогара София три пъти на ден, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА: Археологически религиозен обект

2 ОПИСАНИЕ

Епископският дворец от края на IV-VI в. е бил резиденция на първите български епископи. Приблизително в центъра на канабите (жилищни квартали) през ІІ-ІІІ в. е издигната голяма градска вила с подово отопление, която вероятно е била резиденция на управителите (префектите) на провинция Мизия, чиято столица е Дуросторум.

3 ИСТОРИЯ

През късната античност (ІV-VІ в.) Доростол (това е новото гръцко име) се превръща в център на християнството и християнската култура. Между 303 и 307 г. тук стигат мъченическа смърт 12 раннохристиянски светци – Свети Дазий, Свети Максим, Свети Дада, Свети Квинтилиан, Свети Исихий, Свети Пазикрат, Свети Валентин, Свети Калиник и др. Саркофагът с мощите на Свети Дазий и днес се съхраняват в катедралата на гр. Анкона в Италия. При това палеохристиянско наследство съвсем естествено през втората половина на ІV в. в Дуросторум е основана епископска катедра. С възстановяването на града към края на ІV в. върху руините й е издигната внушителна масивна обществена сграда 17 х 20 м, с официална зала, допълнена с апсида и странични помещения. Планът на тази обществена постройка следва архитектурните и строителни принципи на резиденциите на градските управители и епископи от ІV-VІ в. На 70 м западно е проучена голяма епископска базилика от ІV-VІ в. Предполага се, че това е дворецът на Доростолските епископи. Западно от резиденцията е разкрита неголяма частна баня от същия период. Първият епископ на раннохристиянския Дуросторум-Силистра е Авксентий – Меркуриян. Той оглавява катедрата в Дуросторум около 383 г., след което се отправя в Медаоланум – Милано и става епископ на големия италиански град в края на ІV в. През V-VІ в. тук са неговите наследници – епископите Яков, Монофилос, Йоан и Дулцисимус.

Доростолската митрополия е сред първите епархии в българските земи, формирана е около 390 г. Нейният епархийски център е Силистра – античният Дуросторум, известен в историята още като Доростол, Диристър, Дристра, Дръстър. Неин първи епископ е Авксентий, ученик на епископ Вулфила, а дръстърският епископ Дамян става пръв български патриарх, светителствал цели 44 години, от 927 до 971 г. Доростол е древна архиепископска и митрополитска катедра. През 1871 г . българският църковно-народен събор в Цариград съединява Силистренската митрополия и Червенската епископия в една – Доростоло-Червенска епархия.1

Професор Георги Атанасов описва постройката като трикорабна с масивни зидове, широки около 1 м и обща ширина около 14 м. Във височина, чрез две кули, дворецът ляга върху северната крепостна стена на Дръстър. По план е сходна с омуртаговите дворци в Плиска и аула до с. Хан Крум, и почти аналогична с аула на Омуртаг в Преслав. Той е по-известен като архиепископски дворец от Х в., но проф. Р. Рашев забеляза, че има един по-ранен период, който свързва с езическия период. Дворците в Дръстър и Преслав се допълват по неповторим начин. По дължина Дръстърският дворец не е доизследван, налага се извършването на още археологически разкопки. За Преславския дворец се предполага, че е бил дълъг около 25 м и на четирите ъгъла е имал по една кула, но засега са проучени само тези, които гледат към Дунав2. Наличието на голям религиозен център се илюстрира от обширната епископска базилика. Църквата е разкрита при археологически проучвания през 2004-2005 г. пред сградата на полицията, в центъра на античния Дуросторум. Представлява трикорабна едноапсидна базилика с притвор и атриум, с обща дължина 32,80 м.
Има проблеми с датировката на така представения комплекс, защото подземният материал е малко. Една монета, сечена при Константин І Велики (307-337), в основите подсказва, че строителството е най-рано след началото на ІV в., но точно кога е трудно да се уточни. Според системните археологически проучвания на съседната базилика и отчетливата вертикална стратиграфия може да се приеме, че античната вила е разрушена по време на злощастната война на Валент с готите през 376-379, когато градът е пострадал тежко. В този смисъл новата сграда е издигната към края на ІV в. или при възстановяването да Доростол след хунското нашествие в средата на V в. Що се отнася до горната граница на обитаване на комплекса, то допълнителните градежи, пристройки и една оградна стена от юг при улицата, които винаги са съобразени с първоначалния план, предполагат, че е функционирал поне до превземането на Доростол от аварите и славяните към края на VІ в. В този смисъл разрушаването на сградата съвпада с опожаряването на съседната базилика. Още при първичната публикация на обекта проучвателят П. Доневски предполага, че става въпрос за някаква обществена сграда, но не успява да определи предназначението й . След като е разкрита базиликата, чиито абсиди вероятно са на около 80 м от банята, то не изключвам възможността двете обществени сгради да са взаимно свързани и обусловени една от друга. Още повече, ако се окаже, че се опожарени по едно и също време. Най-сетне, не бива да се подценява факта, че и двете сгради са построени в един и същ opus mixtum, като съвпада броя на тухлените редове и ползвания хоросан. В тази последователност се предлага хипотезата, че комплексът, включващ голямата обществена сграда с обширна зала и абсида, както и съпътстващата баня e резиденцията на доростолските епископи от ІV-VІ в.

4 Значение на обекта

Предполага се, че дворецът e бил резиденция на патриарсите от Доростолската митрополия, която е сред първите епархии в българските земи, формирана около 390 г.

5 Информация за посетители

Останките на Епископския дворец се намират на открито и са със свободен режим на посещение

Още обекти:

Художествена галерия Силистра

Художествена галерия Силистра

Художествената галерия в Силистра се намира на площад „Свобода“, град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Дунавски парк - Силистра

Дунавски парк – Силистра

Дунавският парк в Силистра се намира в централната част на град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучният музей представя богатото биоразнообразие на Биосферен парк „Сребърна” и се намира край с. Сребърна, област Силистра. Разположен е на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.От гр. Силистра до с. Сребърна пътуват десет автобуса на ден по маршрут Русе-Силистра.