Можете да ни откриете:

Община Силистра
ул. “Симеон Велики” №33
7500 Силистра
България

Тел.: 086/ 816 226
press@silistra.bg