Патриаршеска катедрална църква и патриаршески дворец от Х век – Tourism Silistra Calarasi
Hit Enter to search or Esc key to close

ОБЕКТ

Патриаршеска катедрална църква и патриаршески дворец от Х век

ЛОКАЦИЯ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ)

Патриаршеската катедрална църква се намира в центъра на цитаделата на Дръстър, в Дунавската градина в Силистра. На около 60 м северно от нея на Дунавския бряг е дворцовата патриаршеска църква, западно от която е патриаршеският дворец от Х век. Разположена е на 429 км от столицата София. От София до Силистра има автобус от Централна автогара София три пъти на ден, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

ОПИСАНИЕ

Патриаршеската базилика на патриарх Дамян Доростолски (Дръстърски) в Дръстър (Силистра) е първата патриаршеска църква в българската държава и втората по големина в страната. По думите на проф. Атанасов, това е „храмът – майка“ на Българската патриаршия. Смята се, че това е катедралната църква на първия епископ на Дръстър след покръстването.

ИСТОРИЯ

По думите на проф. Георги Атанасов, местен историк и уредник на Археологическия и Исторически музей в Силистра, откриването на патриаршеската църква и дворец потвърждава тезата, че някогашният Дръстър е бил основен религиозен център на Първото българско царство. Според него по своята мащабност, храмът се нарежда сред петте най-представителни църкви в българската история. По думите на проф. Атанасов, това е „храмът – майка“ на Българската патриаршия.

Храмът има масивни стени, изпълнени с квадри, налице са синтрон и мощни фундаменти. Наличието на синтрони говори, че е катедрален храм.1

Патриаршеската базилика на патриарх Дамян Доростолски (Дръстърски) в Дръстър (Силистра) е първата патриаршеска църква в българската държава и втората по големина в страната. В Дюканжовия каталог (от името на съставителя му французина Шарл Дюканж) Дамян е посочен като петият духовен водач (предстоятел) на българите. Текстът за него в каталога е изключително кратък и гласи: „Дамян (който светителствал) в Доростол, а сега Дриста. При него и България е почетена/обявена за автокефална. Той по заповед на император Романа Лакапина се провъзгласи за патриарх от императорския съвет, а после биде низведен от Йоана Цимисхия.“

Дамян е първият български патриарх, заемал тази длъжност до падането на България под византийска власт (1018-1019 г.). Средновековният катедрален патриаршески и митрополитски храм на Дръстър е и патриаршеска резиденция от Х век.

Импозантната трикорабна базилика до северната крепостна стена на Дръстър-Силистра е многократно преустройвана в дългата си история на катедрален храм.2

Патриаршеската резиденция представлява тринефова базилика с три апсиди и притвор. Смята се, че това е катедралната църква на първия епископ на Дръстър след покръстването. След като през 927 г. Дръстър става резиденция на първия български патриарх Дамян, църквата е преустроена в кръстокуполна базилика със синтрон, амвон, патриаршески митоторион, мраморна олтарна преграда и мощехранилница пред нея. Западно от църквата се развиват верижните помещения на патриаршеската резиденция.

През ХІ-ХІІ в. църквата е катедрален храм на византийските епископи и митрополити на Дръстър, а през ХІІІ-ХІV в. е възстановена след татарското нашествие от 1242 г. и продължава да е катедрален храм на българските митрополити на Дръстър. Дръстърската патриаршия е първата национална патриаршия в християнския свят след апостолските патриаршески престоли в Рим, Константинопол, Александрия, Ерусалим и Антиохия.3

По време на разкопките на дворецът на хан Омуртаг проф. Атанасов е открил и патриаршеския дворец. За това свидетелстват уникалните миниатюрни икони, изработени от сребро. Релефът им е в стила на т.нар. неомакедонска школа. В средата на иконите са изобразени архангели, държащи символите на царската власт. Това потвърждават писмените извори от епохата, според които през Х век българските патриарси са ръководели църквата именно от Дръстър.4

ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Патриаршеската базилика на патриарх Дамян Доростолски (Дръстърски) в Дръстър (Силистра) е първата патриаршеска църква в българската държава и втората по големина в страната.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Останките от катедралната църква и Патриаршеския дворец се намират на открито и имат свободен режим на посещение. Катедралната патрирашеска църква е консервационно затрупана. На място е поставена голяма информационна табела.

РЕФЕРЕНТНИ И ВЪНШНИ ЛИНКОВЕ

Г. Атанасов. Християнският Дуросторум – Дръстър. Доростолската епархия през Късната античност и Средновековието (IVIV в.). Варна – Велико Търново, 2007. Г. Атанасов. От епископия към самостойна патриаршия на Първото българско царство в Дръстър (Силистра). София. 2017; GAtanasov. The Christian Durostsrum-Drastar. Brill – Boston. 2018.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Религиозен обект

1 Kvorum-silistra.info. <http://www.kvorum-silistra.info/index.php?st=new&id=7747> (24.04.2018)

3Idi.bg. << http://www.idi.bg/blogs/view/blog/351>> (24.04.2018)