Южна крепостна стена с южна порта на Дуросторум-Дръстър

1 ЛОКАЦИЯ

Южната крепостна стена с Южната порта на Дуросторум Дръстър се намира в центъра на град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е разположен е на 429 км. От столицата София разстоянието е 429 км. От София до Силистра има автобус от Централна автогара София три пъти на ден, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА: Археологически обект

2 ОПИСАНИЕ

Южната крепостна стена е най-добре запазеният пасаж от крепостната система на цитаделата на Дуросторум-Дръстър, която и днес се вижда зад градския площад. Разкрита е при археологически разкопки през 1986-1987 г. и 2007-2012 г.

Дръстър е средновековното име на днeшния град Силистра. Градът възниква върху основите на древния античен град Дуросторум. Ранновизантийското укрепително съоръжение Дуросторум става ядро на средновековния град Дръстър. След покръстването на българите е седалище на Българската православна църква, а по време на Второто българско царство е митрополитски център. Той е имал две крепостни стени – северна и южна.

3 ИСТОРИЯ

Изграждането на цитаделата на Дуросторум-Доростол-Дръстър, респективно южната крепостна стена, се датира към началото на VІ в. Южната крепостна стена е едно от най-впечатляващите военно-отбранителни съоръжения в България от Античността и Средновековието. Изградено е при императорите Диоклециан и Константин Велики в началото на ІV в. и възстановено при император Юстиниян Велики (527-565) като фортификация без аналог през Късната античност. Това е мощна полигонална цитадела, с размери около 350 х 240 м, със стени дебели 3,60-4,20 м, с две порти, с петоъгълни и триъгълни кули през 12 м. Тази крепост, разрушена от славяни и прабългари през VІІ в., е възстановена от хан Омуртаг (814-831) и ползвана като цитадела на града без прекъсване до началото на ХІХ в.1
Разкрити са 40 м от южната крепостна стена с четири кули. Две от тях – кръгла и триъгълна, са запазени само в основи. Стената е дебела 3,60 м. Основите са широки 3,80 и 3,90 м. и дълбоки 3 м. Изградени са от малки и средни по размер ломени и грубо издялани камъни, хоризонтални и свързани с разтвор от вар, речен едрозърнест пясък и натрошена строителна керамика. 

Археологическите проучвания свидетелстват, че крепостта от VІ-VІІ в., без драстични промени, е възстановявана и преизползвана по предназначение през ІХ-ХV и ХVІ-ХІХ в. Тази стена с централната порта е свидетел на грандиозни политически събития, а през нея са минавали знакови личности. През 681 г. пред нея се явява победоносната българска армия на хан Аспарух, а след началото на ІХ в. е възстановена от хан Омуртаг. Зад тази стена през 896 г. цар Симеон Велики е съхранил българската войска и предприел победоносната контраофанзива срещу маджарите. Няколко десетилетия по-късно на същото място си дават среща двама от най-забележителните владетели на средновековна Европа – византийският император Йоан Цимисхи и руско-варяжкият княз Светослав. Точно на това място през 1088 г. е сразен от печенеги и българи византийският император Алексий Комнин. През тази порта около 1180 г. братята Асен и Петър възстановяват българската власт в Дръстър. От тук през 1299 г. тръгва дръстърският деспот Теодор Светослав към Търново, където е коронован за български цар. Най-сетне тази крепост се превръща в столица на независима феодална държава в края на ХІV в., управлявана от дръстърския деспот Иванко Тертер. Мощното укрепление е превзето от турците през 1383 г. и е основна единица от фортификацията на Силистра през Османската епоха. Разрушена е чак през 1810 г. от известния руски генерал княз Багратион – герой в битката при Бородино срещу Наполеон Бонапарт.

4 Значение на обекта

Южната крепостна стена е едно от най-впечатляващите военно-отбранителни съоръжения в България от Античността и Средновековието и няма аналог сред античните и средновековните фортификации.

5 Информация за посетители

Обектът се намира на открито и е със свободен режим на посещение.

6 РЕФЕРЕНТНИ И ВЪНШНИ ЛИНКОВЕ

  • Г. Атанасов. Римо-византийския кастел на Дуросторум-Доростол върху Дунавския бряг в Силистра. – Археология, 1, 2013, с. 52-70.
  • Г. Атанасов. Крепостта на Дуросторум-Доростор-Дръстър върху дунавския бряг в Силистра. Силистра, 2013 .
  • Г. Атанасов, Н. Руссев. Крепостные ворота ранневизантийского Доростола и средневековного Дрыстра VІ-Х вв. – Stratum plus, 6, 2014, с. 239-241.
  • G. Atanasov. Durostorum – Dorostol – Drastar – Silistra. The Danubian Fortress (4th – 19th c.). – In: Corpus of Ancient and Medieval Settlements in Bulgaria, Vol. 2, Sofia, 2013, p. 493-587

7 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Старобългарската керамика в посочения културен пласт свидетелства, че славяни и прабългари се заселили върху развалините на изоставения от старото му население Доростол. По време на нашествията през VI-VII в. населението на Доростол наистина е бягало от града. Във Варна е намерена плоча с надгробен надпис на доростолския епископ Дулкисимос, който се приютил и починал в тогавашния Одесос. В катедралата на град Анкона в Италия се пазят мощите на св. Дазий, на чийто саркофаг е написано, че са донесени от Доростол. Следователно бягащите местни жители отнасяли със себе си светините на града, които никога вече не били върнати, защото не се върнало и старото му население.1

Още обекти:

Художествена галерия Силистра

Художествена галерия Силистра

Художествената галерия в Силистра се намира на площад „Свобода“, град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Дунавски парк - Силистра

Дунавски парк – Силистра

Дунавският парк в Силистра се намира в централната част на град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучният музей представя богатото биоразнообразие на Биосферен парк „Сребърна” и се намира край с. Сребърна, област Силистра. Разположен е на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.От гр. Силистра до с. Сребърна пътуват десет автобуса на ден по маршрут Русе-Силистра.