Патриаршеска катедрална църква и патриаршески дворец от Х век

1 ЛОКАЦИЯ

Патриаршеската катедрална църква се намира в центъра на цитаделата на Дръстър, в Дунавската градина в Силистра. На около 60 м северно от нея на Дунавския бряг е дворцовата патриаршеска църква, западно от която е патриаршеският дворец от Х век. Разположена е на 429 км от столицата София. От София до Силистра има автобус от Централна автогара София три пъти на ден, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.
Патриаршеска катедрална църква и патриаршески дворец от Х век

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА: Религиозен обект

2 ОПИСАНИЕ

Патриаршеската базилика на патриарх Дамян Доростолски (Дръстърски) в Дръстър (Силистра) е първата патриаршеска църква в българската държава и втората по големина в страната. По думите на проф. Атанасов, това е „храмът – майка“ на Българската патриаршия. Смята се, че това е катедралната църква на първия епископ на Дръстър след покръстването.

3 ИСТОРИЯ

По думите на проф. Георги Атанасов, местен историк и уредник на Археологическия и Исторически музей в Силистра, откриването на патриаршеската църква и дворец потвърждава тезата, че някогашният Дръстър е бил основен религиозен център на Първото българско царство. Според него по своята мащабност, храмът се нарежда сред петте най-представителни църкви в българската история. По думите на проф. Атанасов, това е „храмът – майка“ на Българската патриаршия. Храмът има масивни стени, изпълнени с квадри, налице са синтрон и мощни фундаменти. Наличието на синтрони говори, че е катедрален храм.1Патриаршеската базилика на патриарх Дамян Доростолски (Дръстърски) в Дръстър (Силистра) е първата патриаршеска църква в българската държава и втората по големина в страната. В Дюканжовия каталог (от името на съставителя му французина Шарл Дюканж) Дамян е посочен като петият духовен водач (предстоятел) на българите. Текстът за него в каталога е изключително кратък и гласи: „Дамян (който светителствал) в Доростол, а сега Дриста. При него и България е почетена/обявена за автокефална. Той по заповед на император Романа Лакапина се провъзгласи за патриарх от императорския съвет, а после биде низведен от Йоана Цимисхия.“Дамян е първият български патриарх, заемал тази длъжност до падането на България под византийска власт (1018-1019 г.). Средновековният катедрален патриаршески и митрополитски храм на Дръстър е и патриаршеска резиденция от Х век.Импозантната трикорабна базилика до северната крепостна стена на Дръстър-Силистра е многократно преустройвана в дългата си история на катедрален храм.2Патриаршеската резиденция представлява тринефова базилика с три апсиди и притвор. Смята се, че това е катедралната църква на първия епископ на Дръстър след покръстването. След като през 927 г. Дръстър става резиденция на първия български патриарх Дамян, църквата е преустроена в кръстокуполна базилика със синтрон, амвон, патриаршески митоторион, мраморна олтарна преграда и мощехранилница пред нея. Западно от църквата се развиват верижните помещения на патриаршеската резиденция.През ХІ-ХІІ в. църквата е катедрален храм на византийските епископи и митрополити на Дръстър, а през ХІІІ-ХІV в. е възстановена след татарското нашествие от 1242 г. и продължава да е катедрален храм на българските митрополити на Дръстър. Дръстърската патриаршия е първата национална патриаршия в християнския свят след апостолските патриаршески престоли в Рим, Константинопол, Александрия, Ерусалим и Антиохия.3По време на разкопките на дворецът на хан Омуртаг проф. Атанасов е открил и патриаршеския дворец. За това свидетелстват уникалните миниатюрни икони, изработени от сребро. Релефът им е в стила на т.нар. неомакедонска школа. В средата на иконите са изобразени архангели, държащи символите на царската власт. Това потвърждават писмените извори от епохата, според които през Х век българските патриарси са ръководели църквата именно от Дръстър.

4 Значение на обекта

Патриаршеската базилика на патриарх Дамян Доростолски (Дръстърски) в Дръстър (Силистра) е първата патриаршеска църква в българската държава и втората по големина в страната.

5 Информация за посетители

Останките от катедралната църква и Патриаршеския дворец се намират на открито и имат свободен режим на посещение. Катедралната патрирашеска църква е консервационно затрупана. На място е поставена голяма информационна табела.

6 РЕФЕРЕНТНИ И ВЪНШНИ ЛИНКОВЕ

  • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум – Дръстър. Доростолската епархия през Късната античност и Средновековието (IV-ХIV в.). Варна – Велико Търново, 2007.
  • Г. Атанасов. От епископия към самостойна патриаршия на Първото българско царство в Дръстър (Силистра). София. 2017; G. Atanasov. The Christian Durostsrum-Drastar. Brill – Boston. 2018.

Още обекти:

Художествена галерия Силистра

Художествена галерия Силистра

Художествената галерия в Силистра се намира на площад „Свобода“, град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Дунавски парк - Силистра

Дунавски парк – Силистра

Дунавският парк в Силистра се намира в централната част на град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучният музей представя богатото биоразнообразие на Биосферен парк „Сребърна” и се намира край с. Сребърна, област Силистра. Разположен е на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.От гр. Силистра до с. Сребърна пътуват десет автобуса на ден по маршрут Русе-Силистра.