Дунавски парк – Силистра

1 ЛОКАЦИЯ

Дунавският парк в Силистра се намира в централната част на град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.
Дунавски парк - Силистра

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА: Паркове и резервати

2 ОПИСАНИЕ

Дунавският парк в град Силистра е първият обществен парк в страната. Той е прекрасно място за отдих с чудесна гледка към река Дунав и множество места за игра на малките деца. В него могат да се видят някои дървесни видове, които са уникални по рода си и са защитени.

3 ИСТОРИЯ

Дунавският парк е основан през 1895 г. Първоначално служи за зеленчукова градина. На 29 юни 2015 г. са отбелязани 145 години от създаването на красивия Дунавски парк в Силистра. А през декември 2015 г. зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството открива реновирания парк по проект „Зелена и достъпна градска среда гр. Силистра“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Проектът е на обща стойност 5,3 млн. лв. Целта на реконструкцията на парка е да се повиши достъпността и безопасността на средата и да се подобри цялостният естетически облик на града.
 
За първи път паркът се споменава във вестник „Турция“ през 1870 г. В периода след Освобождението силистренци придобиват опит в паркостроенето. Този техен ентусиазъм е описан подробно от Никола Маринополски в неговия „Силистренски алманахъ”, издаден през 1899 г., който днес се съхранява се в Държавен архив Силистра. Там е посочено, че Силистренската дунавска градина е оградена и има вход като арка, построени са беседка за музиката и старият шадраван, който съществува и е действащ и до днес. Започва „обличането” на града, като са засадени 2000 дюлюма гора, а създадената от горския инспектор Костадин Байкушев разсадна градина, наречена „пипиниера“, се определя от Маринополски като „… добро място за гражданьете в летните горещини”. В алманаха са описани още създадените градини в района на пристанището и мястото за разходка на югозападния хълм до града, както и две частни градини „Райска” и „Борис I”. Градината „Райска” и сега съществува в двора на силистренската болница. Специално пристанищната градина е облагородила мястото, което е лицето на града при контакта му с транспортния и пътнически трафик по реката по трасето от Виена до Тулча. През 1908 г. в градината е назначен агроном, който да отговаря само за нея. Тогава тук се засаждат първите рози, доставени от унгарския град Темишвар (днес Тимишоара в Румъния). Около 1910 г. е засаден и най-старият дъб в градината, който над 40 години се крепи само на половината си корени, кацнал на ръба на разкопките на древния Дръстър.
От Балканската война (1912) до 1940 г. развитието на Дунавската градина замира, но все пак е съхранена от унищожение. Разширяването й започва едва в началото на 60-те години. През 1954 г. тя обхваща 68 декара, а през 80-те години на миналия век достига сегашните си размери 200 декара. 26 от тях посредством кейова стена са отвоювани за парка от река Дунав.
 
Изграждането на Дунавски парк започва през 1870 година с възникването на ,, похвалното старание на Силистренската управа да създаде крайдунавска градина с казино и други места за развлечение, публикувано в турски вестник. През годините се обуславят три основни етапа в развитието на парка.
 
Първи етап: 1870-1958 г. през 1890 г. се публикуват неговите граници, а през 1897 г. се обновява парковата среда с две беседки, шадраван и ресторант на реката. През 1908 г. е нает първият парков дизайнер, който трябва да се грижи и развива парка и неговото озеленяване. От Тимишоара, Румъния, са докарани ценни видове рози, а две години по-късно е засаден и първият дъб в парка, имащ за цел да рамкира входа.
 
Втори етап: 1958-1972 г. паркът прераства и се развива като градски парк за отдих (кадастрален план 1958 г.).
 
Трети етап: 1972 г. до наши дни етап, характерен с изграждането на кейовата стена, градски колектор и активни археологически разкопки. В този трети етап през 1971 се очертават и границите на НААР ,,Дуросторум-Дръстър-Силистра‘‘, а през 1991 г.
историческото ядро на Крайдунавския парк е обявено за паметник на градинското и парково изкуство.
 
След 2000 г. на няколко етапа се ремонтира и реновира историческото ядро на парка, изгражда се тематична детска площадка „Стария град, културното наследство се реставрира, консервира, адаптира и социализира след редица съгласувани и одобрени проекти, изгражда се частично напояване за поддръжка на зелената система. Парковата среда се използва за експониране на метални пластики, плод на провежданите през годините симпозиуми.
 
През 70-те години на миналия век старата част на парка и почти цялата му крайбрежна ивица са включени в архитектурно-археологическия резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра”. Днес адаптаицията на разкопките и зелената система е напълно завършена по най-добрия начин, а цялата стара част на парка е реконструирана по всички съвременни изисквания на паркостроенето с помощта и усилията на Община Силистра, европейски програми, фондации и частни дарители.
 
Значим връх в усилията за осъвременяването на най-източната част на градината и като архитектурен силует, и като паркова среда е завършеният през 2005 година петзвезден хотел „Дръстър”, в подножието на който е и единственото по българското поречие дунавско яхтено пристанище.
 
През 2006 година по програма „Красива България” е направена пълна реконструкция на централната част на парка, осигурен е елегантен подход към Дунав при всякакво ниво на реката.
Понастоящем по проект „Зелена и достъпна градска среда” се извършва реконструкция за цялата западна част. Само зеленият инвентар на района ще се обогати с над 500 нови широколистни и иглолистни дървета.
 
Своеобразното „преместване” на началото на българското обществено паркостроене с 8 години назад във времето де факто стана на Националната научно-техническа конференция „Развитие на ландшафта и озеленяване на крайдунавските селища” в Силистра през 1990 г. по случай 120-годишнината на парка. На тази конференция се роди и идеята Силистренската дунавска градина да бъде обявена за архитектурен и природен паметник с национално значение. Това става с протокол N 2 от 21.05.1991 г. на архитектурната комисия на експертния съвет на НИПК.
 
Очарованието на парка се крие в останките на старинните крепости, които са разположени в непосредствена близост. В Дунавския парк могат да се видят някои уникални дървесни видове, които са защитени и са уникални по рода си. Отбелязани са с табелки, за да се различават от останалите дървета.
 
Паркът има обособени площадки за спорт – фитнес площадка и комбинирано игрище, над 20 къта за почивка, три детски площадки и места за тихи игри. Община Силистра осигурява безплатен интернет на територията на парка. На главната алея, която започва от входа на парка и продължава до река Дунав, се намират множество пейки. Тук се срещат разнообразни дървесни видове. Атрактивен е т.нар. Тунел, който представлява струпване на кестени, образуващи форма, подобна на тунел.
 
Един от най-известните обекти в Дунавския парк е вековният дъб. Той е засаден през 1910 г., когато е оформян силистренският парк. Според екоекспертите, на територията на РИОСВ – Русе, най-многобройната група столетни дървета е от 78 летни дъба, което е доказателство, че в миналото тези земи са били покрити с дъбови гори. Смята се, че дъбът столетник има лечебни свойства. Гражданите на Силистра вярват, че ако постоиш на пейката до него и опреш ръце, регулира кръвното налягане. Дъбът заема важно място в ежедневието на силистренци. Около него винаги има хора, за да събират енергия, сили и животворен заряд.
 
През 2012 г. дъбът придобива статут на защитен обект по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Старият дъб е вписан и в регистрите на вековните дървета. Обиколката на ствола при 1.2 м от земята е 4.6 м, височината е 14 м, а диаметърът на короната е 24 м. Дървото е в добро състояние, има здрави клони и изцяло покрита коренова система.
 
Столетникът, номиниран от Невяна Маринова от Силистра, е победителят в конкурса „Дърво с корен 2015“, организиран от фондация „ЕкоОбщност“. Старият дъб е представял България и в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2016 г.“ в Брюксел.
 
През 2017 г. община Силистра прави инициативата „Сподели усмивка“. На фейсбук страницата на общината силистренци са поствали свои снимки, направени в Дунавския парк. Всяка от снимките е придружена с кратка информация или история.

4 Значение на обекта

Дунавски парк в град Силистра е първият обществен парк в страната

5 Информация за посетители

Дунавският парк е със свободен режим на посещение.
 
Контакти:
http://dunavpark.comuv.com/
danubepark@gmail.com

Още обекти:

Художествена галерия Силистра

Художествена галерия Силистра

Художествената галерия в Силистра се намира на площад „Свобода“, град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Дунавски парк - Силистра

Дунавски парк – Силистра

Дунавският парк в Силистра се намира в централната част на град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучният музей представя богатото биоразнообразие на Биосферен парк „Сребърна” и се намира край с. Сребърна, област Силистра. Разположен е на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.От гр. Силистра до с. Сребърна пътуват десет автобуса на ден по маршрут Русе-Силистра.