Биосферен парк „Сребърна“

1 ЛОКАЦИЯ

Биосферният парк „Сребърна“ се намира край село Сребърна, община Силистра, област Силистра. Разположен на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.От гр. Силистра до с. Сребърна пътуват десет автобуса на ден по маршрут Русе–Силистра.
Биосферен парк „Сребърна“

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА: Биосферен парк, обект на ЮНЕСКО

2 ОПИСАНИЕ

Славата на Биосферен парк „Сребърна“ е свързана, от една страна, с факта, че се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка Via Pontica, а от друга страна, с уникалните и разнообразни видове водоплаващи птици в него. Паркът обхваща езерото Сребърна и околностите му около 660 хектара охраняема площ и буферна зона от около 540 хектара.

3 ИСТОРИЯ

Първият българин, проявил особен интерес към това място, е Алекси Петров, който посетил парка през 1911 година. След няколко години той отново се връща там, за да проучи местността и птиците. През това време, през 1942 година мястото е обявено за развъдник на водоплаващи птици, а през 1948 година получава и статут на птичи резерват. В миналото не само българите се впечатлявали от това красиво място. То е посещавано и от австрийците Феликс Каниц и Едуард Ходек, който дори написва статия за резервата със заглавие „Домът на прелетниците“. В статията той обяснява на сънародниците си колко невероятно е това кътче в една красива и малко позната страна България. Друг изследовател, посетил Сребърна, е Отомар Райзер. Той е автор на книгата „Материали на Българския орнис“, като вторият том на книгата е посветен на българската фауна. Заради редките и изчезващи видове птици през 1983 година езерото Сребърна е включено в Списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. През 1965 година резерватът е включен в Списъка с най-значими влажни зони в Европа, а десет години по-късно, през 1975 година, е обявен за влажна зона по Рамсарската конвенция, която е международно споразумение, засягащо опазването на биоразнообразието. Освен това резерватът е включен и в световната мрежа на биосферните резервати по програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО, а също и в списъка на орнитологично важните места в Европа.

Целта е да се запази уникалното биологично разнообразие, с което езерото е известно сред българската и европейската научна общност още от началото на ХХ век.
 
Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения съгласно Европейския Червен списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида съгласно Червената книга на България.
В него се срещат 41 вида бозайници, 11 вида влечуги и 10 вида земноводни, 24 вида риби, а това, с което паркът „Сребърна“ е най-известен, са 221 вида птици, гнездящи тук. Сред тях са къдроглав пеликан, малък корморан, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер. Тук е единственото традиционно в България гнездово находище на голяма бяла чапла.
 
Резерватът е изключително богат и на растения, има тръстика и други 139 вида растения, като 13 от тях са редки и защитени от изчезване. Само там можете да се види тънколистен папур, сива и червена върба и много други.
 
Плаващите тръстикови острови са друго интересно нещо, което може да се види в езерото Сребърна. Тези островчета, наричани от местното население „кочки”, никога не се заливат с вода, защото следват вертикалното движение на водата. Това улеснява живота на птиците, които населяват езерото, защото те правят своите гнезда върху тези подвижни острови.
 
През януари 2018 г. на територията на резервата са забелязани морски орли. Хищните птици използват резервата като хранителна база. Птиците се хранят с едри риби, гъски и дребни патици. Понякога отнемат плячката на орела рибар и други рибоядни видове. Преследват и гмуркащи се под водата птици. Свиват гнезда по стари, високи дървета, около водоеми.
 
Към резервата днес има изграден природонаучен музей, в който могат да бъдат видени препарирани обитатели на езерото. Друга интересна атракция представлява възможността туристите да наблюдават птиците посредством видеокамера, поставена в езерото. Около резервата е направена и екопътека, където посетителите могат да се насладят на приятната гледка от специално построените наблюдателни площадки или да си починат в беседките за отдих.ЮНЕСКО одобри обявяването на резерватите „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“ за биосферни паркове. Решението е на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, чиято 29-а сесия се е състояла в Париж от 12 до 15 юни 2017 г.
 
Съветът потвърди, че четирите биосферни резервата отговарят на изискванията и принципите на Севилската стратегия. Номинирането им беше подкрепено от местните общности и отговорните държавни институции. Биосферните паркове са успешни модели за хармонично съжителство между човека и природата. Биосферен парк „Сребърна” е един от обектите на ЮНЕСКО със световна значимост.

4 Значение на обекта

Биосферен парк „Сребърна“ се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка Via Pontica. „Сребърна“ е вписан в регистъра на защитените територии с Постановление на Министерския съвет. Езерото Сребърна е включено в Списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО и в Списъка на орнитологично важните места в Европа (защитени зони от националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие).

5 Информация за посетители

Резерватът разполага с голям паркинг и той, и музеят към него са достъпни за хора с увреждания. Снимането в резервата е разрешено, но в музея се заплаща билет на стойност 5 лв. Към Природонаучния музей има на разположение двама екскурзоводи с английски език.
 
Работно време:
  • от 1 април до 30 септември от 8.00 до 18.00 ч (всеки четвъртък безплатно)
  • от 1 октомври до 30 март 8.00 до 16.00 ч (събота и неделя почивен ден)
 
Входни такси:
Деца под 7 години безплатно
Ученици 1лв
Възрастни 5лв
Хора с увреждания 1лв
 
Контакти:
Е-мейл: museum_srebarna@abv.bg
Тел.: 086772469
http://srebarnalake.com
https://www.facebook.com/biosferen.rezervat.sreburna/

6 РЕФЕРЕНТНИ И ВЪНШНИ ЛИНКОВЕ

Още обекти:

Художествена галерия Силистра

Художествена галерия Силистра

Художествената галерия в Силистра се намира на площад „Свобода“, град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Дунавски парк - Силистра

Дунавски парк – Силистра

Дунавският парк в Силистра се намира в централната част на град Силистра, община Силистра, област Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучен музей към Биосферен парк „Сребърна“

Природонаучният музей представя богатото биоразнообразие на Биосферен парк „Сребърна” и се намира край с. Сребърна, област Силистра. Разположен е на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град Силистра. Градът е на разстояние 429 км от столицата София. От София до Силистра има три пъти на ден автобус от Централна автогара София, както и влак също три пъти на ден от Централна жп гара София.От гр. Силистра до с. Сребърна пътуват десет автобуса на ден по маршрут Русе-Силистра.